Göra avrop

När du ska göra ett avrop mot ett tecknat ramavtal så är arbetsgången oftast: FYRA STEG FÖR ATT GÖRA AVROP 1. Avropsförfrågan Avropsrutinen för detta avtal är en förnyad konkurensutsättning, vilket innebär att en Avropsförfrågan skickas ut till samtliga ramavtalsleverantörer. Läs mer …