Hur mycket får man i barnbidrag?

Barnbidrag är en summa pengar som föräldrar mottar om de bor och har barn här i vårt avlånga land. Pengarna fås automatiskt varje månad, och för föräldrar som har fler än ett barn kan ett flerbarnstillägg vara aktuellt. I det här inlägget kommer vi att ta en närmare titt på vad som krävs för att man ska kunna få barnbidrag och flerbarnstillägg. Vi kommer även att besvara frågan: hur mycket får man i barnbidrag?

Vad du får i barnbidrag

Du betalar inte skatt på vare sig barnbidraget eller flerbarnstillägget, och i vanliga fall delas pengarna på två föräldrar – men som ensamstående förälder tar du själv emot hela beloppet. Barnbidraget ligger på 1 250 kronor i månaden, vilket betyder att två föräldrar som delar på bidraget mottar 625 kronor var. Om du har två barn dubblas bidraget, vid tre barn tredubblas det och så vidare.

hur mycket får man i barnbidrag?

Flerbarnstillägget är någonting du får tillgång till om du har två eller fler barn. Allt som allt ligger detta tillägg på 150 kronor för två barn, 730 kronor för tre barn och 1 740 kronor för fyra barn. Flerbarnstillägget blir alltså högre ju fler barn du har.

Vem som får barnbidrag och flerbarnstillägg

För att du ska få tillgång till barnbidraget gäller det att du är en vårdnadshavare till ett barn som är yngre än 16 år. Om barnet går i särskola eller grundskola och är äldre än 16 år kan du dock fortfarande motta barnbidraget. Både du och barnet ska även vara försäkrade här i Sverige. Flerbarnstillägget läggs automatiskt på om du har två eller fler barn och redan mottar barnbidraget. Du får pengarna varje månad den 20:e, men om det skulle vara helg får du istället bidraget någon dag tidigare på fredagen.