Vad är tautologi?

Populära uttryck som ”kaka på kaka” och “tårta på tårta” har du säkert hört någon gång? De brukar sägas när man vill poängtera att någon gör en onödig upprepning, eller tautologi med det språkligt korrekta ordet. 

Vad är då en tautologi lite mer konkret? Om du säger ”ogift ungkarl” eller ”gratis gåva” gör du en onödig dubbelsägning – en tautologi. En ungkarl är ju per definition ogift och en gåva är ju alltid gratis.

Det finns dock tillfällen då dubbelsägningar inte är onödiga. Ibland kan upprepningar förtydliga och göra vissa ord lättare att begripa, särskilt om det finns ett utländskt ursprung eller en förkortning involverad. Vad som är en onödig repetition är också ofta en fråga om sammanhang!

Vad är tautologi – klassiska exempel

De klassiska tautologierna – de som egentligen inte fyller någon funktion – är av typen ”tårta på tårta”. Det handlar om att säga eller skriva exakt samma eller nästan exakt samma sak två gånger.

Uttrycket ”gratis gåva” är en tautologi som dyker upp både här och där, inte minst inom e-handeln. Det är kanske en av de allra vanligaste dubbelsägningarna som du kan träffa på i vardagen.

Andra klassiska exempel är ”först av allt”, ”helt unik”, ”helt perfekt” och “dold hemlighet”. Du ser säkert hur och varför dessa uttryck är typiska tautologier. Vid första anblick kan tilläggen tyckas vara passande, men de ger ju faktiskt ingen ytterligare information. 

tautologi

Dubbelsägningar med främmande ord

När vi lånar in ett ord från ett annat språk är det initialt inte så många som känner till ordets betydelse. Det gör att det är vanligt att vi lägger till ett svenskt ord med exakt samma eller ungefär samma betydelse för att förklara eller precisera.

Vad är en tautologi med främmande ord? Vi kan ta exemplet med salsasås. Salsa är spanska för just sås, så här har vi en mycket tydlig dubbelsägning. Det är dock inte solklart att alla i Sverige känner till det spanska ursprunget och tillägget ”sås” blir då en beskrivning.

Det finns många exempel på tautologier med främmande ord. Basketkorg, vitlöksaioli, chai-te och skateboardbräda är bara några. Mat, dryck och idrott är områden där sådana här dubbelsägningar är mest vanliga.  

Ibland försvinner de beskrivande tilläggen efter en tids användande i språket. Andra gånger blir de kvar. Det är helt enkelt olika för olika ord och det är det allmänna språkmedvetandet som bestämmer hur det blir.

Tautologier i förkortningar

Upprepningar kan vara bra verktyg för att göra en förkortning lite mer begriplig. Det finns verkligen många förkortningar med utländskt ursprung som på svenska har ett tillägg och därigenom blir en tautologi.

Vad är en tautologi med förkortningar? Ett bra exempel är CD-skiva. Bokstaven ”D” i förkortningen står för ”disc”, som ju betyder skiva. Svenskans CD-skiva står då egentligen för ”kompakt skiva-skiva”.

Om vi skriver ut alla ord i sin helhet har vi ett paradexempel på en onödig upprepning. Tillsammans med förkortningen blir allt dock helt naturligt. Vårt svenska tillägg till förkortningen gör att vi förstår vad ordet handlar om!

Som sagt finns en mycket lång rad exempel på dubbelsägningar med förkortningar som grund. RAM-minne, DVD-skiva, LCD-skärm, IT-teknik och HIV-virus är bara några av de många exemplen.

Stående uttryck och vardagsfraser

Vad är ett stående uttryck? ”Tårta på tårta” är ett typiskt stående uttryck! Vad är en vardagsfras? Det är helt enkelt korta fraser som vi yttrar lite då och då. ”Bättre och bättre” är ett utmärkt exempel på en vardagsfras.

I stående uttryck och vardagsfraser används ofta upprepningar för att förtydliga eller betona. Bättre och bättre, ”mer och mer” och ”jämt och ständigt” är bra exempel.

I språket har vi också ett antal mer specifika uttryck med en mer specifik mening där dubbelsägningen används som kraftfull betoning. ”Bakom lås och bom” och ”både hängslen och livrem” är två bra exempel.

Tautologier kommer ofta omedvetet

Varför är det så vanligt med repetitioner och dubbelsägningar? Märker vi inte när vi dubblerar ord och meningar? Hur tänker vi när vi skriver och talar?

Det finns självklart tillfällen då vi medvetet konstruerar tautologier. Det är till och med ett retoriskt knep att upprepa och säga ”tårta på tårta”. Vilken strategi tror du får störst genomslag – att säga en sak en gång eller en sak två gånger? Upprepningar, uppenbara eller inte, är till exempel mycket vanliga i den politiska världen.

I de flesta fall kommer en tautologi dock omedvetet. Du kanske känner att du vill betona eller förklara en sak lite extra och då lägger till en förstärkning utan att tänka på att du skapar en onödig dubbelsägning. Ett oskyldigt misstag helt enkelt!

Är det då viktigt att vara lite uppmärksam på vad man säger och skriver? Den absoluta majoriteten av alla möjliga tautologier flyger under radarn hos de flesta av oss. Det är helt enkelt ingen som höjer på ögonbrynen om du skriver “helt unik” i en text eller säger att du letar efter vitlöksaioli när du är i affären.