Mest googlade om information 2022

Detta år var följande ämnesområden i kategorin information de vi sökte (googlade) på mest.

1 Information – Ämne

2 System – Ämne

3 Data – Representation

4 Informationsteknik – Yrkesområde

5 Säkerhet – Ämne

6 Turism – Ämne

7 Informationssystem – Ämnesområde

8 Teknologi – Organisationstyp

9 Informationssäkerhet – Ämne

10 Kommunikation – Ämne