Vad betyder Nato?

NATO (North Atlantic Treaty Organization) är en militär allians som grundades den 4 april 1949 av tio länder i Europa och Nordamerika. Målet med NATO är att främja fred, stabilitet och säkerhet i Europa och Nordamerika genom att stärka försvarskapaciteten och samarbetet mellan medlemsländerna. NATO är den viktigaste militära alliansen i världen, och idag består den av 30 medlemsländer.

NATO har också en nära relation till EU (Europeiska unionen) och samarbetar med EU i olika frågor som rör försvar och säkerhet. NATO och EU samarbetar också med andra organisationer som UN (Förenta nationerna) och OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).