Hur lång är öresundsbron?

Öresundsbron är en 16,4 kilometer lång bro och tunnel som sträcker sig över Öresundet mellan Malmö i Sverige och Köpenhamn i Danmark. Brodelen är 7,8 kilometer lång och tunneln är 4 kilometer lång, vilket gör att den totala längden på Öresundsbron är 16,4 kilometer.

öresundsbron
The Oresund Bridge is a combined motorway and railway bridge between Sweden and Denmark (Malmo and Copenhagen).

Öresundsbron är en 16,4 kilometer lång bro och tunnel som sträcker sig över Öresundet mellan Malmö i Sverige och Köpenhamn i Danmark. Brodelen är 7,8 kilometer lång och tunneln är 4 kilometer lång, vilket gör att den totala längden på Öresundsbron är 16,4 kilometer.