Sothöna

Sothönan är en fågel som sticker ut ganska rejält från andra fåglar i dammar och sjöar. Den här fågeln är nämligen unik sett till både kroppsform och färg. Den sticker ut även när det gäller sina läten. Bland de vanligaste fåglarna i våra vattendrag är sothönan minst sagt en udda fågel (ursäkta ordvitsen!).

sothona

Vad är en sothöna?

Arten sothöns ingår i familjen tran- och rallfåglar. Det är en ganska liten familj av sjöfåglar. De närmaste släktingarna i familjen är rörhöns och sumphöns.

Det finns några olika former av sothönor. I Europa och Sverige finns dock bara underarten fulica atra atra. Övriga underarter har sina utbredningar framförallt i Sydostasien.

Den svenska och europeiska sothönan har ett lite udda utseende. För det första har den en ovanligt rund kropp. Kroppen är visserligen avlång, men jämfört med andra fåglar i samma storlek är kroppen betydligt rundare.

För det andra har sothönan nästan överdrivet kraftiga ben samtidigt som den har ett märkligt litet huvud. För det tredje har sothöns smått unika fötter. Den här fågeln har nämligen inte simhud mellan tårna, utan så kallade simflikar.

Sothönan är inte särskilt stor men heller inte särskilt liten. Det går ganska bra att jämföra storleken med en and. Fågeln är omkring 40 cm lång och väger omkring 800 gram. Honorna väger något mindre än hanarna.

Svart kropp och röda ögon

Vilken färg har sothöns? Det följer av namnet. Hela kroppen är mattsvart, eventuellt med en grå kant allra längst ut på vingarna. Benen är grågröna och näbben är svagt rosa. 

Ovanför näbben har fågeln en så kallad näbbplåt som är vit till färgen. Den sticker verkligen ut mot det svarta. Ögonen är små och irisen är skarpt röd. Sothönan har verkligen en spännande kombination av färger!

Många ljud och läten

Vissa fåglar har ett eller ett par läten. Andra har en bred repertoar av ljud. Vissa är tystlåtna medan andra låter rejält. Hur är det med sothöns?

Sothönan har en handfull läten med en ganska hög ljudvolym. Det är svårt att i ord beskriva ljuden, men här är ett försök för de tre vanligaste lätena:

  • ”Pa-pa-äu” (som en trumpet)
  • ”Piffs” (korta och diskanta ljud)
  • ”Köck” (lite ”tjockt” läte med hög volym)

Vad äter sothönan?

Sothöns äter det mesta. Arten är en så kallad omnivor och kan sätta näbben i allt från sjögräs till ägg från andra vattenfåglar. Gräs, frukt, nötter, småfisk, insekter, alger – den här arten är inte kräsen.

Arten begränsar sig heller inte till strandkanten. Den kan simma ut och flyga ut längre ut i ett vattendrag för att likt en and eller anka dyka ner i vattnet efter föda.

Sothönan i Sverige

Sothönan finns framför allt i södra Sverige. Ornitologerna brukar dra gränsen vid Dalarnas södra gräns men det finns populationer även längs Norrlandskusten.

Populationen i Sverige är mycket livskraftig, även om antalet individer kan variera en hel del mellan åren. Fågeln är särskilt känslig för riktigt kalla vintrar. Forskarna brukar räkna med att det finns upp emot 50 000-60 000 individer i Sverige.

Lite intressant är att en del av populationerna flyttar till sydligare breddgrader på hösten medan andra stannar kvar. Lite förenklat kan man säga att populationerna längst i söder stannar kvar. De som flyttar flyger dock inte särskilt långt. Ofta nöjer de sig med en flytt till nordvästra Europa.

Har sothönan några fiender?

I Sverige har den här fågeln ganska få naturliga fiender. Räv, större rovfåglar och mård är exempel på djur som inte drar sig för att attackera och döda fågeln.

Det är dessutom inte många arter av fåglar som är fredade från människan. I Sverige är jakt på sothöns smått obefintlig men i många andra länder är det ganska vanligt att jaga fågeln för mat.