Tvättbjörnar – Allmänbildning

Man kan aldrig lära sig nog, har har vi skapat en artikel som kan bredda dina kunskaper, håll tillgodo.

Tvättbjörnar är fascinerande djur. De är intelligenta och har utmärkt minne. Dessutom är de mycket fingerfärdiga och har en nyfikenhet som slår det mesta. Vill du veta mer om de här lite roliga djuren? Här är en matig guide med allt du vill veta.

Vad är en tvättbjörn?

En tvättbjörn, med det latinska namnet procyon lotor, är ett större däggdjur med ursprung från Nordamerika. Som fullvuxen väger en individ upp emot 10 kg och är cirka 70 cm lång om man räknar bort svansen.

Som art är det här djuret mycket gammalt. De första förfäderna till dagens art uppkom förmodligen för hela 25 miljoner år sedan. Under pliocen (5,3 – 2,6 miljoner år sedan) började arten som vi känner den idag sprida sig över Nordamerika.

Runt om i världen finns idag totalt sett 21 underarter av tvättbjörnar. Ett antal av dem lever endast på vissa öar i Centralamerika och Karibien. Den mest spridda arten är den som lever framför allt på USA:s ostkust.

Karakteristiskt för det här djuret är den svarta eller mörkgrå masken över ögonen. Alla arter har en mask av något slag. Ett annat karaktärsdrag är den randiga svansen. De smala och smidiga frambenen och tassarna är ytterligare kännetecken.

Hur har tvättbjörnen fått sitt namn?

Racoon är artens namn på engelska. Det namnet kommer från ett indianspråk och betyder ”djur som krafsar med händerna”. I Sverige och många andra länder är det ordet ”tvätt” som är i fokus.

En svensk översättning av det latinska namnet blir ”hundtvättare”. Det har i sin tur gett upphov till det lite ovanliga svenska namnet.

Orsaken till namnet är att tvättbjörnar, som de allätare de är, inte drar sig för att leta efter mat i vattnet. När de gör det krafsar de med tassarna i vattnet och på avstånd kan det se ut som att de tvättar födan.

Vad äter en tvättbjörn?

I sin jakt på föda är det här djuret inte kräset. Det är, precis som exempelvis människan och grisen, en så kallad omnivor. Kort och gott äter en tvättbjörn allt möjligt. Vinter och vår tenderar födan att bestå av mer animalier medan motsatsen gäller under sommar och höst. 

Jakten på föda gör inte sällan att både enskilda individer och hela populationer beger sig till bebodda områden där det finns föda. Matavfall och frukt från trädgårdar är vanlig föda för många av världens tvättbjörnar.

Var finns tvättbjörnar?

Det här djuret finns naturligt i Nordamerika, Mexiko och Centralamerika. Det finns även populationer i Europa och Japan. Dessa populationer har bildats av individer som antingen har rymt eller släppts ut från pälsfarmer eller djurparker.

I Europa är det framför allt i Tyskland och Frankrike som det finns populationer i större omfattning. Rapporter säger att det finns ett antal individer i Sverige och att dessa har kommit in i landet från Danmark.

Var bor tvättbjörnarna?

Hur är det med boplatser och sovplatser? Tvättbjörnen är vaken och aktiv framför allt på natten. Under dagens ljusa timmar är det istället vila och sömn som gäller. Vanliga boplatser är buskar och uppe i träd. Djuret är också känt för att anordna boplatser i gångar och vägtrummor.

Tvättbjörnen är inte släkt med björnen som art. Den har dock en sak gemensamt med björnar. Den går nämligen i vila under vintermånaderna. Det är dock inte samma sak som att den går i vinteride som björnar gör.

Kan man ha en tvättbjörn som husdjur?

Det här djuret kan absolut upplevas som gulligt, särskilt när det gäller ungarna. Som husdjur är det dock inte lämpligt. Arten är inte tämjd och djurens inneboende nyfikenhet kan ställa till det på många sätt.

Även om det hade varit möjligt att ha en tvättbjörn som husdjur är det inte tillåtet. Regler från EU säger nämligen att djuret är en invasiv art. Det betyder att det är av största möjliga vikt att arten inte sprids i EU.