Vad betyder c/o?

”C/o” är en förkortning av uttrycket ”care of”, som betyder ”via” eller ”via personen”. Det används ofta när man vill skicka brev eller paket till en person som bor på samma adress som någon annan, till exempel en vän, en släkting eller en kollega.

Exempel på hur man använder c/o:

  • ”John Smith c/o Mary Johnson” betyder att brevet eller paketet ska skickas till John Smith, men att det ska levereras till Mary Johnsons adress.
  • ”Jane Doe c/o The Smith Family” betyder att brevet eller paketet ska skickas till Jane Doe, men att det ska levereras till The Smith Familys adress.

Användning av c/o i brev och paket

Om man vill skicka brev eller paket till en person som bor på samma adress som någon annan, kan man använda c/o för att visa att brevet eller paketet inte är riktat till personen som bor på adressen, utan till den person som c/o står för. Det kan vara praktiskt att använda c/o när man inte har den exakta adressen för personen man vill skicka till, men man vet att de bor på en viss adress.

C/o kan också användas i andra sammanhang, till exempel på lånekontrakt eller i andra dokument där man vill specificera att något är riktat till en person som bor på samma adress som någon annan.

Historik om c/o

Uttrycket ”care of” har använts i brevväxling i många år för att specificera att brevet eller paketet är riktat till en person på samma adress som någon annan. Förkortningen c/o har använts sedan 1800-talet, och det är en vanligt förekommande förkortning som används över hela världen.

Källor: