LITE GAMLA MÅTTENHETER – HUR LÅNG ÄR EN FOT?

En fot är en måttenhet som motsvarar 30,48 centimeter.

Några andra vanliga måttenheter och deras motsvarande längder i centimeter inkluderar:

  • En tum, som motsvarar 2,54 centimeter.
  • En yards, som motsvarar 91,44 centimeter.
  • En meter, som motsvarar 100 centimeter.
  • En kilometer, som motsvarar 1000 meter eller 100 000 centimeter.

En aln är en gammal måttenhet som användes i Sverige för att mäta längd. En aln motsvarar ungefär 6 decimeter eller 62,4 centimeter.

Här är några andra exempel på måttenheter och deras motsvarande längder i centimeter:

  • En mile, som motsvarar 1609,34 meter eller 160 934 centimeter.
  • En nautisk mil, som motsvarar 1852 meter eller 185 200 centimeter.
  • En ljusår, som motsvarar 9,46 × 10^15 meter eller 9,46 × 10^17 centimeter.
  • En parsec, som motsvarar 3,26 ljusår eller 3,08 × 10^16 meter eller 3,08 × 10^18 centimeter.