HUR LÅNG ÄR ÖRESUNDSBRON?

Dags att ta en paus i sitt spelande? Lite bra frågesportskunskap som man kan ha nytta av i nästa quizz kommer här.

Öresundsbron är utan tvekan en imponerande bro med en lika imponerande längd. Den har möjliggjort en smidig färd mellan Sverige och Danmark utan att man behöver förlita sig på båt eller flyg. Öresundsbron sträcker sig från Pepparholm till Lernacken och har två separata plan. Den första används som järnväg medan den andra dras nytta av som motorväg.

Att bron har en generös längd är det ingen fråga om, men hur lång är egentligen Öresundsbron? Vi ska besvara den här funderingen nedan och ta en närmare titt på andra intressanta fakta kring den fantastiska bron.

öresundsbron längd

Så lång är Öresundsbron

Öresundsförbindelsens totala längd ligger på 16 km, men då räknar man både med bron, en konstgjord ö samt en tunnel. Den totala längden på själva Öresundsbron ligger på 7 845 meter med en största spännvidd på 490 meter. Pepparholm är en konstgjord ö där förbindelsens broar har sin början, och de sträcker sig därefter hela vägen till Lernacken som ligger söder om Limhamn. Öresundsbron har gett oss ett enkelt och smidigt sätt att ta oss mellan Sverige och Danmark, och visst används den här bron flitigt varje dag.

Djur och natur på Pepparholm

Utöver själva brobyggandet har en konstgjord ö skapats: den tidigare nämnda Pepparholm. På ön har både djur och växter uppenbarat sig, och även om det var glest i början kunde Pepparholm år 2017 skryta med fler än 400 växtarter.

Även fåglar har kommit på besök, och ön har blivit en häckplats för cirka 30 olika arter. Det här gäller inte enbart för fåglar som vi är vana vid här i Sverige, utan även arter som är sällsynta och skyddade. Möss och harar har lyckats att ta sig till Pepparholm, och detsamma gäller för kaniner. Kanininvaderingen kan dock vara ett resultat av individer som har släppt sina husdjur på ön.

Summering

Öresundsbron, som förbinder Malmö i Sverige och Köpenhamn i Danmark, är totalt 15,9 kilometer lång. Detta inkluderar en tunnel och en konstgjord ö. Själva bron, som sträcker sig över Öresund, är cirka 7,8 kilometer lång.